ПЛАН

роботи бібліотеки

Великокобелячківської ЗОШ  І – ІІІ ст .

Бібліотекар                                      Рябенька І.М.         

 
  ПОГОДЖЕНО                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні  педагогічної                                                                                   директор школи

                                               Ради школи                                                                                                            _______ М.І. Мостова

                                               Протокол        від        2018р.

 

                   План роботи бібліотеки на 2018-2019 н. р.

Мета шкільної бібліотеки — надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.
Бібліотека у школі — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи і разом з педагогічним колективом .
Планування роботи шкільної бібліотеки є складовою частиною планування школи. При складанні плану доцільно враховувати

Зміст

  1. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки у 2018-2019 навчальному році.
  2. Робота з читачами.
  3. Масові заходи з популяризації літератури.
  4. Робота з активом бібліотеки.
  5. Робота з педаггічним колективом.
  6. Робота з батьками.
  7. План заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання учнів.
  8. Оформлення та огляд тематичних виставок, присвячених пам’ятним датам та ювілеям

РАДА БІБЛІОТЕКИ

Мостова М.І. – директор школи

Огир А.М. – учитель української мови та літератури. Російської мови

Рябенька І.М. - бібліотекар школи

 

АКТИВ БІБЛІОТЕКИ

1.Завалій Олександра

2.Гавриш Анна

3. Коровчук Катерина

4.Єщенко Дмитро

5.Кізер Богдана

  ВСТУП                            

Основні завдання  і напрямки роботи шкільної бібліотеки на 2018-2019 навчальний рік.

У новому навчальному році читачами шкільної бібліотеки є учнів 59 та 18 чоловік учительського персоналу.

Загальний фонд бібліотеки становить 6928 примірника. З них підручників- 1718, примірників художньої літератури, брошур, довідників,методичної літератури-5152

Основними завданнями шкільної бібліотеки на 2018-2019 н.р.

Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу. Виховання поваги до національної культури, формування національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.

Робота над бібліотечно- інформаційним обслуговуванням  користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально-виховного процесу школи у засвоєні як програмних так і позапрограмних вимог.

· Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу. Виховання поваги до національної культури, формування національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.

· Виховання в школярів інформаційної культури, культури читання.

· Формування вміння користуватися бібліотекою, книгою, довідковим апаратом; розвиток пізнавальних здібностей та інтересів школярів.

· Сприяння самоосвіті учнів і педагогів за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи.

· Всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури та інформації про неї.

· Поліпшення методичної роботи з педагогічними кадрами.

· Пропаганда здорового способу життя.

· Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.

· Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних форм і методів роботи;

· Оперативне та якісне здійснення комплектування фондів, здійснення порядку, розміщення, обліку і зберігання бібліотечного фонду;

· Реформування бібліотеки в таку, яка б включала як і традиційні так і сучасні носії інформації

повний текст для завантаження